Skolstart i Nepal- men inte för alla barn.. Schoolbegin in Nepal- but not for all the children

Vi som har allting serverat i I-länderna, vet inte vad det betyder när man vill utbilda sig men kan absolut inte, det finns de som känner till utbildningsförbud, kanske på grund av familjetraditioner och regler, sjukdomstillstånd eller ekonomiska hinder. 
Men så är det inte i länder som Nepal.
Sen några dagar var det skolstart i Nepal igen för 14 000 barn som fick deras skolor förstörda av jordbävningar. Det finns fortfarande 980 000 barn som saknar en skola till att gå till. Men UNICEF finns alltid där för de som behöver stöd och hjälp. 
Som Tomoo Hazumi, chef för UNICEF i Nepal sa, att om barn får vänta länge på att kunna börja skolan igen efter en katastrof ökar risken att de aldrig börjar skolan igen. 
De kan tappa lusten för deras utbildning och skolgång ,eller svårigheter kan dyka upp, såsom ekonomiska eller sociala svårigheter. 
 
Här kommer vårt roll, och inte bara en organisation som ställer till för barn. Med varje krona vi bidrar med kan vi göra skillnad, med varje bidrag vi bidrar med kan vi ställa till för det bättre, vi kan inte alltid föbättra det mänskliga förflutna, men vi kan alltid jobba för deras nutid samt framtid. 
-------

We who have everything served in developed countries, don´t know what it means when you want to train but can absolutely not, but there are those who know  the training prohibition because of family traditions and rules, illness or economic barriers.
But it's not in countries like Nepal. Then a few days it was school start in Nepal again for 14,000 children who received their schools destroyed by earthquakes. There are still 980,000 children without a school to go to. But UNICEF is always there for those who need support and help.

As Tomoo Hazumi, head of UNICEF in Nepal said - that if children have to wait long to go back to school after a disaster increases the risk that they will never start school again.
They may lose the desire for their education and schooling, or difficulties can appear, such as economic or social difficulties. Here we play the role, and not just an organization that stands for the children.With every dollar we contribute, we can make a difference, with each contribution we contribute, we can ask for the better, we can´t always improve the human past, but we can always work for their present and future.

 
With love
Hoda Salemi <3 

 

 

 

 

 
 
 
 
Allmänt, UNICEF, dagliga liv, english, känslor, socialt, språk, thoughts | |
Upp