Rent vatten *UNICEF* Clean water

Det rena vattnet, det som ingen kan leva utan och som är den stor del av livets kretslopp. Vi har det gratis och är en del av vår normala liv. Men, har vi någon gång funderat över hur i andra länder och stora delar av världs kontinenter har det gällande rent vatten? 
Troligtvis, ja! Men tankar räcker inte. Att kämpa för deras överlevnad är vad vi kan göra. Tillsammans bildar mänskligheten idag ca 7 miljarder, men vattnet och jordens resurser delas orättvist.Västvärlden slösar bort för mycket vatten och resurser, både fossila och förnybara. Vi kan ändra på det, vi kan ändra på situationen för att människor i nöd kan få det bättre, nu och i framtiden.
Orättvisan ska inte fortsätta!
Om varje en av oss kunde skänka lite pengar som går åt tex rent vatten så blir skillnaden väldig stor.
 
---

The clean water, that no one can live without, and that's the major part of the cycle of life. We have it for free and are part of our normal life. But, have we ever wondered how other countries and large parts of the world continents have the force of pure water?
Probably, yes! But ideas are not enough. To fight for their survival is what we can do. Together, humanity today is about 7 billion, but the water and the Earth's resources are shared unfairly. The Western world wasting too much water and resources, both fossil and renewable. We can change that, we can change the situation for people in need can get it better, now and in the future.
The injustice must not continue!
If each one of us could donate some money that goes to such as clean water, so it will be a difference, and the difference becomes very big.

 
With love 
Hoda Salemi ♥
 
 

The tree of life.. Livets träd

Att ge till de i nöd är den finaste känslan man kan känna. Våra abrahamiska religioner har också påstått det. Vi kan göra det på flera sätt, antigen skänker vi pengar till fattigare människor, eller ger gåvor osv.
Tzedakah-  (hebreiska) är den judiska allmosan som inom islam är (zakat) och som muslimer brukar med en annan namn kalla den för (sadaka). Båda två är med samma mening och går åt samma håll, just till fattiga människor.
Det är samma gud vi dyrkar, samma den allmäktige och barmhärtige gud vi ber till, det spelar ingen roll om det är på hebreiska eller arabiska, innerst inne är det samma mening så länge man gör det med en god hjärta. 
-----
To give to those in need is the best feeling one can feel. Our Abrahamic religions have also claimed it and we can do it in a number of ways, either we donate money to poorer people or give gift and so on..
Tzedakah- (hebew) is the jewish alms which in Islam is (zakat), muslims usually call it with a different name the (sadaka). 
Both are of the same meaning and at the same direction, precisely to poor people. 
It´s the same God we worship, the same Almighty and the merciful God we pray to. It doesn´t matter if it´s in Hebrew or in Arabic, deep down it is the same sentence as long as you do it with a good heart. <3 
 
∫∫ Verily, those who give Sadaqat( i.e Zakat, alms, etc), men and women, and lend to Allah a goodly loan, it shall be icreased manifold (to their credit), and their shall be an honourable good reward
(i.e Paradise). ∫∫ Quran 57:18 
 
With Love 
Hoda Salemi ♥
 
 

 
 
 
 

La dernière danse.. the last dance <3

 
One of the best french songs I´ve ever listened to.. Thanks for my spanish and english I can understand french.. 
I hope you like it like I do! 
Have a nice day..
 
Hoda Salemi <3 
 
 
 
Upp