Learn to appreciate what you have before time makes you appreciate what you had

"Learn to appreciate what you have before time makes you appreciate what you had". 

När en människa gnäller över saker och ting, är det på grund av en sak, nämligen överflöde. Vi har allting vi behöver för ett normalt liv, om vi ska gnälla för vart enda lilla sak som går snett kan vi aldrig leva ett lungt liv. Våra liv är samma som hjärtats slag, om det inte går upp och ner, så är vi döda!! 
Om man har god hälsa, goda sällskap då har man allt. 
Innan vi tittar på de som lever i överflöde låt oss ta en titt över  de som lever utan rent vatten, utan ett tak, utan mat, föräldrarlösa, sjuka.. så mycket har vi att tacka gud för, ändå gnäller man! 
Uppskatta det du har nu innan det är försent, innan du inte kan få tillbaks det. Det kan vara vad som helst, lev minuten utan förväntningar, utan perfektioner, utan smärtor i själen. Lev livet med kärleksfulla människor. 
 

When a man whine about things, it is because of one thing, namely overflow. We have everything we need for normal life, if we are whining for every little thing that goes wrong, we can never live a calmly life. Our lives are the same as heartbeats, if it doesn´t go up and down, so we're dead !!
If you have good health, good company then you have everything.
Before we look at those who live in the flow let's take a look over those who live without clean water, without a roof, without food, orphaned, sick .. so much, we have to thank God for, still whimpering!
Appreciate what you have now before it is too late, before you can´t get it back. It can be anything, live the minute without expectations, without perfections, without pain in the soul. Live the life with loving people.

Hoda Salemi ♥
 
 
Allmänt, citat, dagliga liv, english, känslor, kärlek, socialt, språk, thoughts | |
Upp