The tree of life.. Livets träd

Att ge till de i nöd är den finaste känslan man kan känna. Våra abrahamiska religioner har också påstått det. Vi kan göra det på flera sätt, antigen skänker vi pengar till fattigare människor, eller ger gåvor osv.
Tzedakah-  (hebreiska) är den judiska allmosan som inom islam är (zakat) och som muslimer brukar med en annan namn kalla den för (sadaka). Båda två är med samma mening och går åt samma håll, just till fattiga människor.
Det är samma gud vi dyrkar, samma den allmäktige och barmhärtige gud vi ber till, det spelar ingen roll om det är på hebreiska eller arabiska, innerst inne är det samma mening så länge man gör det med en god hjärta. 
-----
To give to those in need is the best feeling one can feel. Our Abrahamic religions have also claimed it and we can do it in a number of ways, either we donate money to poorer people or give gift and so on..
Tzedakah- (hebew) is the jewish alms which in Islam is (zakat), muslims usually call it with a different name the (sadaka). 
Both are of the same meaning and at the same direction, precisely to poor people. 
It´s the same God we worship, the same Almighty and the merciful God we pray to. It doesn´t matter if it´s in Hebrew or in Arabic, deep down it is the same sentence as long as you do it with a good heart. <3 
 
∫∫ Verily, those who give Sadaqat( i.e Zakat, alms, etc), men and women, and lend to Allah a goodly loan, it shall be icreased manifold (to their credit), and their shall be an honourable good reward
(i.e Paradise). ∫∫ Quran 57:18 
 
With Love 
Hoda Salemi ♥
 
 

 
 
 
 
Upp