Rent vatten *UNICEF* Clean water

Det rena vattnet, det som ingen kan leva utan och som är den stor del av livets kretslopp. Vi har det gratis och är en del av vår normala liv. Men, har vi någon gång funderat över hur i andra länder och stora delar av världs kontinenter har det gällande rent vatten? 
Troligtvis, ja! Men tankar räcker inte. Att kämpa för deras överlevnad är vad vi kan göra. Tillsammans bildar mänskligheten idag ca 7 miljarder, men vattnet och jordens resurser delas orättvist.Västvärlden slösar bort för mycket vatten och resurser, både fossila och förnybara. Vi kan ändra på det, vi kan ändra på situationen för att människor i nöd kan få det bättre, nu och i framtiden.
Orättvisan ska inte fortsätta!
Om varje en av oss kunde skänka lite pengar som går åt tex rent vatten så blir skillnaden väldig stor.
 
---

The clean water, that no one can live without, and that's the major part of the cycle of life. We have it for free and are part of our normal life. But, have we ever wondered how other countries and large parts of the world continents have the force of pure water?
Probably, yes! But ideas are not enough. To fight for their survival is what we can do. Together, humanity today is about 7 billion, but the water and the Earth's resources are shared unfairly. The Western world wasting too much water and resources, both fossil and renewable. We can change that, we can change the situation for people in need can get it better, now and in the future.
The injustice must not continue!
If each one of us could donate some money that goes to such as clean water, so it will be a difference, and the difference becomes very big.

 
With love 
Hoda Salemi ♥
 
 
Upp