HAPPY NEW YEAR 2016

Gott nytt år till alla mina älskade läsare.
I år har mycket hänt, man har lärt känna nya människor, gick igenom många svårigheter och många utmaningar.
Man lärde sig mycket, man skrattade mycket men grät kanske ännu mer..
Ändå står man fortfarande stadigt och starkt. Efter allt man har varit med, allt man är med och allt man kommer att vara med i framtiden, man bör ändå stå stark, ändå om man är svag man bör inte visa sin svaghet. 
Ta vara på alla möjligheter som är i din väg, uppskatta allt du har.. Tänk alltid att det finns människor som inte kan vila frå sina smärtor, så om du har en god hälsa var tacksam för det. Världen behöver inte mer negativa personer! 
Jag hade verkligen varit ännu mer välsignad om jag hade vissa människor med mig i nyårsafton, men jag hoppas att de har mig också i deras tankar... 
 
Jag önskar er ett år full av glädje, lycka och kärlek. Världen behöver mer tålamod och ödmjukhet, visa det! 
 
Happy new year to all my beloved readers.
This year a lot has happened, you've got to know new people, went through many difficulties and many challenges.
A lot was learned, they laughed a lot but cried perhaps even more .. Yet is still steady and strong.
After everything you've been through, everything you're with or what it will be in the future, you should still be strong, yet if one is weak, one should not show their weakness.
Take advantage of all opportunities that are in your way, appreciate all you have .. Always remember that there are people who can not sleep because of their pains, so if you have a good health be grateful for it. The world doesn´t need more negative people!
I really had been even more blessed if I had some people with me on the New Year's Eve, but I hope they have me also in their thoughts ... I wish you a year full of joy, happiness and love. The world needs more patience and humility, show it!
 
 
 
 
 
 
With Love ♥
Hoda Salemi ♥
 
 
Upp